Arboregeling

In Nederland zijn veel wetten en regels. Die zijn niet zomaar opgezet, maar hebben allemaal een belangrijke functie zodat alles in Nederland soepel verloopt. De arbeidsomstandighedenwet is ook een stelsel dat is opgezet vanuit de Nederlandse overheid. Dit stelsel is gericht op gezond en veilig werken. De arboregeling is een onderdeel van de arbeidsomstandighedenwet, net als de arbowet en het arbobesluit. Het is een uitwerking van het arbobesluit. In de arboregeling staan specifieke en nadere bepalingen. De arbowet is een kaderwet en er staan alleen algemene bepalingen in die gelden voor plekken waar arbeid wordt verricht. Dit geldt niet alleen voor plekken waar betaalde arbeid verricht wordt, maar ook voor verenigingen en stichtingen. Het doel van de arbowet is dat iedereen gezond en veilig kan werken. De arbowet is heel globaal en de verdere en concretere invullingen staan in de andere niveaus van de wet.

De arbowet, het arbobesluit en de arboregeling

De arbeidsomstandighedenwet, ook wel arbowet genoemd, richt zich op de arbeid die verricht wordt in Nederland en de manier waarop. Het is de bedoeling dat het werk zo gezond en veilig mogelijk uitgevoerd wordt. Het arbobesluit is een verdere uitwerking van de arbowet. En de arboregeling is weer een verdere uitwerking van het arbobesluit. In het arbobesluit staat een groot deel van de geldende regels. Denk hierbij aan regels over arbozorg, het gebruik van gevaarlijke stoffen en persoonlijke beschermingsmiddelen op de werkvloer. Alleen voor specifieke bepalingen wordt er naar de Arboregeling verwezen. In de arboregeling staan dus de specifieke bepalingen, zoals taken van de arbodienst. Ook staan er nadere bepalingen in beschreven over onder andere apparatuur, meubilair en programmatuur. Voor de meeste bedrijven staat alle geldende regels eigenlijk wel in de arbowet en het arbobesluit. Voor de specifieke dingen wordt alleen verwezen naar de arboregeling.

Veiligheid

Deze wetten en regelingen zijn er dus om de veiligheid en gezondheid van werknemers te behouden. Het is natuurlijk erg belangrijk dat werknemers ten alle tijde veilig zijn en zeker op lange termijn gezond blijven. Dit kan geregeld worden door bedrijven die zich aan de arbowet en arboregeling houden. Zo werken mensen gezond en veilig. Denk aan een goed werkplek, veilige machines, voorkomen van te zwaar werk, brandveilige kleding en overuren. Voor ieder werk gelden verschillende regels, maar het doel voor allen is veilig en gezond. Voor de een betekent dit dus in een goede houding op kantoor zitten en voor de ander betekent dat dat hij niet zwaarder dan een bepaald aantal kilo’s mag tillen.

Bedrijven

Alle bedrijven die ingeschreven staan en waar arbeid wordt verricht moeten zich houden aan de arbowet. Dit is belangrijk, want het houdt werknemers gezond en veilig. Om te voldoen aan de arbowet en arboregeling moet een bedrijf zich houden aan alle regels die gelden voor dat bedrijf of die organisatie die in de arbowetgeving staan. Met een handige tool kun je tegenwoordig snel online zien wat de geldende regels zijn en of en hoe je hieraan voldoet. Als elk bedrijf voldoet aan de arbowet, dan houden we alle werknemers in Nederland veilig en gezond!