Quality System Specialisten

Wanneer men het heeft over Quality Systems, zal dit bij heel wat mensen voor vele vraagtekens zorgen. Wanneer iemand je vertelt dat hij/zij Quality System Specialist is, zal je dan ook niet direct weten wat dit nu juist inhoudt.

Wat doet een Quality System Specialist precies?

Een Quality (Management) Systems Specialist is verantwoordelijk voor Change Control en Specification Development. Deze persoon beschikt over de nodige kennis van technische gegevens, heeft het vermogen om problemen op te lossen en te multi-tasken. Deze is bovendien niet alleen stressbestendig, maar ook bekwaam om dankzij een ijzersterk time-management de vooropgestelde deadlines te halen. Hierbij dienen alle facetten van het bedrijfsbeleid en procedures in acht genomen te worden. Deze persoon coördineert en interface’t met de verschillende afdelingen om een optimale cross-functional planning en uitvoering van fabrieksoperaties te kunnen garanderen. Een Quality Management Systems Specialist functioneert op een hoog niveau van professionaliteit en beschikt over uitstekende mondelinge, schriftelijke en tevens interpersoonlijke communicatievaardigheden.

De jobverantwoordelijkheden van een Quality System Specialist
De verantwoordelijkheden die met de job van Quality System Specialist gepaard gaan: zijn: Change Control en Specification Development. De job is echter niet beperkt tot deze twee hoofdtaken alleen. Beide verantwoordelijkheden worden hieronder wat meer toegelicht.
Change Control

Het Change Control proces beheren door middel van initiatie, goedkeuring en implementatie van veranderingen in het systeem.

 • Andere afdelingen assisteren met de oorsprong van wijzigingsbeheersingsverzoeken en feedback geven om te waarborgen dat alle relevante gegevens en documentatie gecompileerd en beoordeeld is voor de volledigheid.
 • Change Control verzoeken beoordelen om ervoor te zorgen dat alle gepaste en toepasbare effecten geïdentificeerd zijn.
 • De voortgang van de Change Control nagaan via de goedkeurings- en implementatieprocessen.

 

Specification Development

 • Grondstof, bulk, afgewerkte goede materialen en productspecificaties creëren en ontwikkelen.
 • Beantwoorden aan de eisen van de klant, leveranciers van grondstoffen contacteren, oplossen ter ontwikkeling van specificaties en verzekeren dat dat de vereisten worden vastgelegd in alle geschikte gerelateerde literatuur (d.w.z. productformules, master manufacturing records, SOPs, etc.)
 • Wijzigingen die voortvloeien uit de bijgewerkte klantvereisten en -reglementen vergemakkelijken en ervoor zorgen dat wijzigingen worden vastgelegd en correct uitgevoerd met alle bijbehorende productiedocumentatie.
 • Masterbestanden bijhouden voor alle producten en grondstoffen. Deze bevatten onder meer belangrijke kritische documentatie en ondersteunende referentiematerialen.
 • Formules, specificaties, master productie records en etiket aangiften beoordelen, en de naleving van de specificaties van het eindproduct verzekeren.
 • Met productpijpleidingen werken in de verschillende ontwikkelingsstadia om zowel specificaties als andere belangrijke kritische fabricagedocumenten op te stellen.
 • Technische rapporten en specificaties aandachtig lezen en met grote zorg schrijven.
 • Geschikte records bijhouden.

De kwaliteiten van een Quality System Specialist

In bovenstaande paragrafen worden de typische functies van een Quality System Specialist toegelicht. Deze eigenschappen en/of vereisten kunnen echter per werkgever of organisatie nog wel wat verschillen. Zo kan het takenpakket bijvoorbeeld zijn uitgebreid met nog andere taken, zoals aangewezen in de functie-omschrijving.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *